Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

ΣΥΡΙΖΑ: Ερώτηση για την μεταφορά των μαθητών

Μαρία Τριανταφύλλου
Βουλευτής Αιτ/νίας του ΣΥΡΙΖΑ                 21/10/13
Γραφείο: Λ. Δεληγιώργη 1 και πλ. Μπότσαρη
Τηλ: 26310-29266
Φαξ: 2631029266
Mail: m.triantaf@parliament.gr
mtriantaf67@gmail.com 

Για τα προβλήματα στη μεταφορά των μαθητών καταθέτουν από κοινού ερώτηση οι Βουλευτίνες ΣΥΡΙΖΑ Μαρία Τριανταφύλλου και η Σταμπουλή Αφροδίτη αναφερόμενες στην ΚΥΑ που υπέγραψαν οι τέσσερις συνερωτώμενοι υπουργοί
Η εν λόγω απόφαση μειώνει τη χρηματοδότηση των μεταφορών μαθητών κατά 60% και επιπλέον επιφέρει μεταβολές στον προσδιορισμό των χιλιομετρικών αποστάσεων πέραν των οποίων οι μαθητές/-τριες δικαιούνται μεταφορά με ειδικά μαθητικά δελτία και των αποστάσεων μεταξύ των οποίων δικαιούνται μεταφορά με δημόσια σύμβαση.

Οι βουλευτίνες αναδεικνύοντας το μείζων ζήτημα των όρων πρόσβαση στη δημόσια και δωρεάν παιδεία ως συνταγματική επιταγή και απαραβίαστο δικαίωμα καθώς και το γεγονός ότι πολλές οικογένειες αδυνατούν να ανταποκριθούν στις επιπλέον επιβαρύνσεις που προκύπτουν από το συγκεκριμένο μέτρο, θέτουν παράλληλα την ανάγκη ασφάλειας στις μετακινήσεις μαθητών και μαθητριών. Καλούν, δε, τους αρμόδιους υπουργούς να καταργήσουν την ανωτέρω ΚΥΑ με τις δυσμενέστερες για τους μαθητές/-τριες ρυθμίσεις και να λάβουν μέτρα ώστε να αποκατασταθεί άμεσα η ομαλή και..........
ασφαλής μεταφορά των μαθητών/-τριών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:


Ερώτηση  και  ΑΚΕ

Τους  Κ. Υπουργούς
-Εσωτερικών
-Οικονομικών
-Υποδομών, μεταφορών και δικτύων
-Παιδείας και θρησκευμάτων

Θέμα: «Προβλήματα στη μεταφορά μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης »
Ένα μήνα μετά την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς (11/9/2013) και ενώ  τα προβλήματα μεταφοράς των μαθητών/-τριών  της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία είναι γνωστά τουλάχιστον την τελευταία τετραετία,  θα έπρεπε ήδη να έχουν επιλυθεί, αντίθετα έχουν πάρει τεράστιες διαστάσεις.
Με την ΚΥΑ 24001/11-06-2013 των υπουργών οικονομικών- εσωτερικών- ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας, υποδομών και δικτύων -παιδείας και θρησκευμάτων, πολιτισμού και αθλητισμού «περί μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες»  αποφασίστηκε η μείωση  της χρηματοδότησης κατά 60% σε σχέση με τη χρηματοδότηση του προηγούμενου έτους  δηλαδή από 140.000.000€ σε 55.000.000.
 Με την ανωτέρω ΚΥΑ επίσης έχουν επέλθει μεταβολές στον προσδιορισμό των χιλιομετρικών αποστάσεων πέραν των οποίων  οι μαθητές/-τριες δικαιούνται μεταφορά με ειδικά μαθητικά δελτία και  των αποστάσεων μεταξύ των οποίων δικαιούνται μεταφορά με δημόσια σύμβαση. Επιπλέον για να βεβαιωθούν οι δικαιούχοι μαθητές/-τριες απαιτήθηκε ο χιλιομετρικός προσδιορισμός, με προσέγγιση τουλάχιστον του πρώτου δεκαδικού στοιχείου, της απόστασης της κατοικίας τους από το σχολείο. Αυτό είχε ως συνέπεια να εμπλακούν εκπαιδευτικοί και υπάλληλοι Δήμων και Περιφερειών σε μια πολυήμερη διαδικασία επαναπροσδιορισμού των δικαιούχων, να καθυστερήσει  σημαντικά η υπογραφή των νέων συμβάσεων ή των  ανανεώσεων και να αποκλειστεί από τη δωρεάν μεταφορά  ένας μεγάλος αριθμός  μαθητών/-τριών  είτε επειδή η απόσταση της κατοικίας τους υπολείπεται του ορίου κατά λίγες εκατοντάδες μέτρα , είτε επειδή υπερβαίνει τα 20 χιλιόμετρα, κάτι το οποίο συμβαίνει συχνά  σε μαθητές μουσικών σχολείων και ΕΠΑΛ. Επίσης δε λήφθηκε υπ’ όψιν η δυσχέρεια μετακίνησης των μαθητών/-τριών των μουσικών σχολείων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ακόμη και για μικρές αποστάσεις, εξ αιτίας του επιμηκυμένου ωραρίου και της καθημερινής μεταφοράς  μουσικών οργάνων.
Ακόμη προβλέπεται έως και  90λεπτη αναμονή μαθητών μέχρι το δρομολόγιο της επανόδου, χωρίς καμία επίβλεψη εκπαιδευτικού ή άλλου αρμόδιου ενήλικα, ύστερα μάλιστα από την κατάργηση των σχολικών φυλάκων. Η κατάσταση αυτή, η οποία αφορά μαθητές/-τριες προσχολικής ηλικίας και  μικρών τάξεων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγκυμονεί πολλούς κινδύνους για την ασφάλεια παιδιών των συγκεκριμένων ηλικιών, στις οποίες δεν έχει γίνει ακόμη πλήρης προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον. Επιπλέον δεν έχει αντιμετωπισθεί το θέμα της μεταφοράς των μαθητών-τριών των ολοήμερων σχολείων.
Σε ό,τι αφορά μαθητές/-τριες ΑμΕΑ, οι ελλείψεις σε συνοδούς  και η στέρηση πόρων για την κίνηση οχημάτων ειδικών δυνατοτήτων, πχ μεταφοράς με αναπηρικό αμαξίδιο, έχει καταστήσει ανέφικτη τη μετάβαση στο σχολείο για τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά.
 Αποτέλεσμα της εφαρμογής της νέας ΚΥΑ είναι είτε  η δυσβάστακτη οικονομική επιβάρυνση πολλών γονέων, είτε η ανασφαλής μετάβαση των παιδιών στο  σχολείο με οποιοδήποτε μέσο ακόμα και πεζή,  είτε ακόμη και η διακοπή της φοίτησης. Ενδεικτικό των διαστάσεων του προβλήματος είναι οι διαμαρτυρίες που φτάνουν από όλη τη χώρα από μαθητές/-τριες, συλλόγους εκπαιδευτικών και γονέων και Δημάρχους, ιδιαίτερα  από Περιφερειακές Ενότητες με  Δήμους που έχουν μεγάλη γεωγραφική έκταση και έχουν προηγηθεί συγχωνεύσεις σχολείων.
Επειδή η επί ίσοις όροις πρόσβαση στη δημόσια και δωρεάν παιδεία αποτελεί  συνταγματική επιταγή και απαραβίαστο δικαίωμα σε όλο τον αναπτυγμένο και δημοκρατικό κόσμο και δεν μπορεί να γίνει ανεκτή η κατάφωρη παραβίασή του με στόχο την ικανοποίηση της μνημονιακής απαίτησης για περικοπή δαπανών.
Επειδή  είναι απαράδεκτο  να στερούνται τη δυνατότητα μεταφοράς στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μαθητές που οι οικογένειές τους  δεν έχουν τα οικονομικά μέσα να καλύψουν το καθημερινό κόστος μεταφοράς των παιδιών τους, συχνά για μεγάλες αποστάσεις.
Επειδή  τίθεται θέμα ασφάλειας των μαθητών που έχουν μείνει «εκτός» του συστήματος μεταφορών από και προς τα σχολεία τους διότι  αναγκάζονται να μετακινούνται με κάθε μέσο (αυτοκίνητα συγγενών, αστική συγκοινωνία, αγροτικά αυτοκίνητα, τρακτέρ, αλλά και με τα πόδια).
Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:
1.      Σε ποιές ενέργειες θα προβούν ώστε να αποκατασταθεί άμεσα η ομαλή και ασφαλής μεταφορά των μαθητών/-τριών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης;
2.      Προτίθενται να καταργήσουν την  ανωτέρω  ΚΥΑ με τις δυσμενέστερες για τους μαθητές/-τριες ρυθμίσεις και να επαναφέρουν  τις δαπάνες  σε ποσά  που θα καλύπτουν  τις  μεταφορές όλων των μαθητών/-τριών τουλάχιστον με τους όρους που ίσχυαν τις προηγούμενα έτη;

Οι ερωτώντες βουλευτές -τριες

Αφροδίτη Σταμπουλή
Μαρία Τριανταφύλλου
  
Παρακαλείται ο Κος Υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων να καταθέσει στο Σώμα:

Τον αριθμό των μαθητών ανά  Δ/νση  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δεν έχει τη δυνατότητα φοίτησης λόγω αδυναμίας μεταφοράς  από και προς τις σχολικές μονάδες;

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για τα σχόλια, να χρησιμοποιείτε Ελληνική γραμματοσειρά και σε ευπρεπές επίπεδο, χωρίς να θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός πολίτη.
(«Δεν δημοσιεύονται σχόλια χυδαία και υβριστικά, καθώς και ανώνυμες καταγγελίες και χαρακτηρισμοί κατά προσώπων που δεν τεκμηριώνονται.”)
Σχόλια άσχετα με το θέμα της εκάστοτε ανάρτησης ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ.
Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους αφού διαπιστωθεί ότι δεν εμπίπτουν σε κάποια από τα πιθανά αδικήματα περί τύπου.
Να σημειωθεί ότι απόψεις που εκφράζονται σε άρθρα και κείμενα της συγγραφικής ομάδας δεν εκφράζουν απαραίτητα την άποψη των υπευθύνων του ιστολογίου. Όπως επίσης και τα σχόλια των αναγνωστών, τα οποία αντιπροσωπεύουν τους ίδιους...

ΚΑΜΜΕΝΟΣ - ΑΓΡΙΝΙΟ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ