Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2012

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Με 39 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την προσεχή Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου, στις 2 το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Λαδόπουλου» στην Πάτρα το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, παρουσία του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα. 

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη που υπογράφει ο Πρόεδρος του Σώματος Κώστας Καρπέτας τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:


1.       Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους  2013  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
                 (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Κοιν. Αλληλεγγύης &
                                      Οικονομικών   κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος)

 2.       Έγκριση  προϋπολογισμού έτους 2013 του «Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
                 (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Κοιν. Αλληλεγγύης &
                                      Οικονομικών   κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος)
  
3.       Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης ανάμεσα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τη Διεύθυνση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίου, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, του Ιδρύματος (ΝΠΔΔ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας με την επωνυμία “Ίδρυμα στήριξης ογκολογικών ασθενών – Η ΕΛΠΙΔΑ”, του Υπουργείου Υγείας, του Π. Γ. Ν. Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», του Γ. Ν. Πατρών «Αγ. Ανδρέας» καθώς και άλλους Φορείς που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν, με σκοπό τον συντονισμό δράσης, αναφορικά με τη λειτουργία του Ιδρύματος (ΝΠΔΔ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας με την επωνυμία “Ίδρυμα στήριξης ογκολογικών ασθενών – Η ΕΛΠΙΔΑ”».
            (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας
                                Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

4.       Έγκριση επικαιροποίησης συμπλήρωσης της Οριστικής Μελέτης της Μικρής Περιμετρικής Πατρών, με σκοπό την Δημοπράτηση του υποέργου 12 (Ολοκλήρωση Μικρής Περιμετρικής Πατρών & Κατασκευή Αγωγού Ομβρίων Σ1 περιοχής Αρόης) που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ (ΣΑΕ 2010 ΕΠ00180001).
            (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περιβάλλοντος & Υποδομών
                                κ. Νικόλαος Υφαντής)

5.       Λύση της αμιγούς νομαρχιακής επιχείρησης με την επωνυμία «Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης- Ν.Ε.Α.».
              (εισηγητής :Πρόεδρος Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης
                                  (Ν.Ε.Α.) κ. Γεώργιος Αθανασόπουλος)

6.       Μεταφορά προσωπικού της υπό λύση αμιγούς νομαρχιακής επιχείρησης με την επωνυμία “Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης – Ν.Ε.Α.
                 (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Ανάπτυξης  & Αγροτικής
                                      Οικονομίας   κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος)


7.       Έγκριση έναρξης διαδικασίας ίδρυσης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
                 (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Ανάπτυξης  & Αγροτικής
                                      Οικονομίας   κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος)
  
8.       Έγκριση αποδοχής και υλοποίησης του εγκριθέντος έργου  «Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης του δικτύου EUROPE DIRECT INFORMATION CENTERS (EDIC’s)» από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της  ΠΔΕ.
                 (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Ανάπτυξης  & Αγροτικής
                                      Οικονομίας   κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος)

9.       Έγκριση ανάθεσης της οικονομικής διαχείρισης του εγκριθέντος έργου  «Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης του δικτύου EUROPE DIRECT INFORMATION CENTERS (EDIC’s)» στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας.
                 (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Ανάπτυξης  & Αγροτικής
                                      Οικονομίας   κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος)

10.   Έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας δαπάνης για την πραγματοποίηση της συνάντησης του προγράμματος INCOMPASS «Βελτίωση Περιφερειακών Πολιτικών για την οικονομική βιωσιμότητα δημιουργικών επιχειρηματικών θερμοκοιτίδων».
                 (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Κοιν. Αλληλεγγύης &
                                      Οικονομικών   κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος)

11.   Έγκριση ανάθεσης επίβλεψης και υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου με τίτλο «InCompass: Βελτίωση Περιφερειακών Πολιτικών, για την οικονομική βιωσιμότητα δημιουργικών επιχειρηματικών θερμοκοιτίδων» στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
                 (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Ανάπτυξης  & Αγροτικής
                                      Οικονομίας   κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος)

12.   Έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας δαπάνης για την ημερίδα ενημέρωσης  στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Καινοτόμος Στρατηγική για την ευαισθητοποίηση για τη Δια Βίου Μάθηση στην Ελλάδα-INSTALL»
                 (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Κοιν. Αλληλεγγύης &
                                      Οικονομικών   κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος)

13.   Έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας διαφόρων δαπανών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλ/νίας.
            (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας
                                Αιτ/νίας κ. Βασίλειος Αντωνόπουλος)

14.   Έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας δαπάνης για την παράταση σύμβασης για την ασφάλιση κτηρίου, αυτοκινήτων και μηχανημάτων  Π.Ε. Αιτωλ/νίας για το χρονικό διάστημα από 1.1.2013 έως και 28.2.2013.
            (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας
                                Αιτ/νίας κ. Βασίλειος Αντωνόπουλος)

15.   Έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας δαπάνης για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων υαλοπινάκων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
                 (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Κοιν. Αλληλεγγύης &
                                      Οικονομικών   κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος)

16.   Έγκριση αύξησης κόστους μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κατά τη σχολική περίοδο  2011-2012.
            (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας
                                Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

17.   Έγκριση πρότασης τροποποίησης των Συλλογικών Αποφάσεων του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2012, καθώς και της υλοποίησης του έργου: «Επιχορήγηση ΔΕΥΑ Πάτρας για την επέκταση Βασικού Δικτύου αποχέτευσης λυμάτων πόλεως Πατρών» (Κ.Ε. 2004ΕΠ00100000, προϋπολογισμού: #16.750.000,00€#) μέσω υποέργων.
                 (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Ανάπτυξης  & Αγροτικής
                                      Οικονομίας   κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος)


18.   Έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας της προμήθειας δύο (2) αναγνωστών ηλεκτρονικής σήμανσης για τη δυνατότητα καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου στο νομό Αχαΐας.
            (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας
                                Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)


19.   Έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας  της προμήθειας συμπιεστή  του ψυγείου που αποτελεί τον μηχανολογικό  εξοπλισμό του INTEGRASTE και παροχής υπηρεσιών τοποθέτησής του.
            (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας
                                Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

20.   Έγκριση σκοπιμότητας οικοδομικών επεμβάσεων διαρρύθμισης γραφείων στέγασης του Κέντρου Αγροτικής Οικονομίας Καλαβρύτων.
            (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας
                                Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

21.   Έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας της προμήθειας συστήματος Win Srv 2008 R2 SP1 Standard w/5CAL OEM για την Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».
            (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας
                                Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

22.   Έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας της προμήθειας και αντικατάστασης μπαταριών στο σύστημα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) του Backoffice του κεντρικού υπολογιστικού κέντρου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
            (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας
                                Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

23.   «Έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας της προμήθειας τριών (3) δικτυακών εκτυπωτών  για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Αχαΐας».
            (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας
                                Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

24.   Έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας δαπάνης για την ανανέωση της σύμβασης υποστήριξης των κεντρικών εξυπηρετητών της Π.Δ.Ε., των δικτύων και των Η/Υ της Π.Ε. Αχαΐας».
            (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας
                                Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

25.   Συζήτηση για την Εφαρμογή Προγράμματος  Δολωματικής Δακοκτονίας 2012 Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
            (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας
                                Ηλείας κ. Χαράλαμπος Καφύρας)

26.   Έγκριση σκοπιμότητας διοργάνωσης ενημερωτικής ημερίδας με θέμα “ΥΙΟΘΕΣΙΑ – ΑΝΑΔΟΧΗ».
            (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας
                                Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

27.   Έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών και εκτέλεσης εργασιών επισκευής του υπ’ αριθμ. Κ.Υ. 3638 μηχανήματος έργου  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
            (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας
                                Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)


28.   Έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας ειδικής μεταφοράς του υπ’ αριθμ. Κ.Υ. 2488 μηχανήματος έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
            (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας
                                Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

29.   Έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας δαπάνης για την Προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης δικτυακής αποθήκευσης και αντιγράφων ασφαλείας.
            (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας
                                Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

30.   Έγκριση δαπάνης για την πρακτική άσκηση οκτώ σπουδαστών  των  ΕΠΑ.Σ   μαθητείας  Ο.Α.Ε.Δ.  σε  υπηρεσίες της  Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας».
            (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας
                                Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

31.   Έγκριση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης με απευθείας ανάθεση προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες θέρμανσης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.
            (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας
                                Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

32.   Έγκριση αποδοχής και υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου με τίτλο «SECOVIA: South East Europe jointly developed common advanced virtual accessibility solutions to support public services - Από κοινού αναπτυγμένες προηγμένες εικονικές λύσεις προσβασιμότητας για τη στήριξη δημόσιων υπηρεσιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».
                 (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Ανάπτυξης  & Αγροτικής
                                      Οικονομίας   κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος)

33.   Έγκριση ανάθεσης επίβλεψης και υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου με τίτλο «SECOVIA: South East Europe jointly developed common advanced virtual accessibility solutions to support public services - Από κοινού αναπτυγμένες προηγμένες εικονικές λύσεις προσβασιμότητας για τη στήριξη δημόσιων υπηρεσιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
                 (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Ανάπτυξης  & Αγροτικής
                                      Οικονομίας   κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος)


34.   Έγκριση έκδοσης βιβλίου «Ηλειακή Γαστρονομία – Ιστορικές και γευστικές μνήμες».
            (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας
                                Ηλείας κ. Χαράλαμπος Καφύρας)

35.   Έγκριση  δαπάνης με απευθείας ανάθεση, για πληρωμή συνδρομής τοπικών εφημερίδων για το έτος 2012, για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
            (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας
                                Ηλείας κ. Χαράλαμπος Καφύρας)

36.   Έκδοση διαταγής επίσχεσης αποδοχών μέχρι του ποσού των 1.650,00 ευρώ πλέον νομίμων προσαυξήσεων, υπαλλήλου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,  υπολόγου Χ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 8 του Π.Δ. 469/1975.
            (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας
                                Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

37.   Έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας της προμήθειας δικτυακού εξοπλισμού  για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Αχαΐας».
            (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας
                                Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

38.   Έγκριση  σκοπιμότητας διενέργειας διάφορων δαπανών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
            (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας
                                Ηλείας  κ. Χαράλαμπος Καφύρας)


39.   Επικύρωση πρακτικών της 11ης  /2012  και 12ης /2012 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για τα σχόλια, να χρησιμοποιείτε Ελληνική γραμματοσειρά και σε ευπρεπές επίπεδο, χωρίς να θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός πολίτη.
(«Δεν δημοσιεύονται σχόλια χυδαία και υβριστικά, καθώς και ανώνυμες καταγγελίες και χαρακτηρισμοί κατά προσώπων που δεν τεκμηριώνονται.”)
Σχόλια άσχετα με το θέμα της εκάστοτε ανάρτησης ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ.
Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους αφού διαπιστωθεί ότι δεν εμπίπτουν σε κάποια από τα πιθανά αδικήματα περί τύπου.
Να σημειωθεί ότι απόψεις που εκφράζονται σε άρθρα και κείμενα της συγγραφικής ομάδας δεν εκφράζουν απαραίτητα την άποψη των υπευθύνων του ιστολογίου. Όπως επίσης και τα σχόλια των αναγνωστών, τα οποία αντιπροσωπεύουν τους ίδιους...

ΚΑΜΜΕΝΟΣ - ΑΓΡΙΝΙΟ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ