Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015

Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου στις 28 Ιανουαρίου

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                 Αγρίνιο,  24/1/2015
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Χαρ.Τρικούπη 10
30 100  Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο
Τηλ.: 2641 3 60314
FAX: 2641 0 48498 
 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 2η/2015 TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. 
Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην 2η/2015 TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Στάθμευσης Αγρινίου – Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ περί «έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Εταιρείας Στάθμευσης κ. Σεϊτανίδης).
2. Έγκριση της υπ. αριθμ. 1/2015 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου περί «έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015».

(Εισηγήτρια: Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ κα Σαλακίδου).
3. Έγκριση των υπ. αριθμ. 1 και 2/2015 αποφάσεων του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α. περί «Κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015» και «Έγκρισης Σχεδίου Δράσης 2015» αντίστοιχα.

(Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Α. κα Παπαγεωργίου). 2

4. Έγκριση ισχύος προγραμματικής σύμβασης - Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού – Αθλητισμού, Δήμου Αγρινίου, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου έτους 2015.

(Εισηγήτρια: Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ κα Σαλακίδου).
5. Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη έργων στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).
6. Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2014.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
7. Επανακαθορισμός Τέλους Ακίνητης Περιουσίας έτους 2015.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
8. Κατανομή Α΄ δόσης 2015 στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
9. Γνωμοδότηση επί μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015 - 2016.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
10. Συγκρότηση επιτρόπων παραλαβής υλικών και υπηρεσιών αξιολόγησης για την απ’ ευθείας ανάθεση προμηθειών – υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και τις διατάξεις του ΠΔ 28/80, έτους 2015.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
11. Ορισμός Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφόρων και Αμφισβητήσεων για το έτος 2015.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
12. Ορισμός Επιτροπής Εκποίησης ή Εκμίσθωσης Πραγμάτων του Δήμου (Δημοπρασιών) για το έτος 2015.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
13. Ορισμός Επιτροπής Καταμέτρησης και Εκτίμησης Εκποιούμενων Κτημάτων για το έτος 2015.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).
14. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: «Έρευνα και μελέτη αποκατάστασης - αναστύλωσης αρχαίου θεάτρου Στράτου». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης δρόμου από Τσιλιγιαννέικα έως Ποταμούλα Δ.Ε. Μακρυνείας Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).
16. Έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ & ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΜΕΑ ΜΕΤΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος). 3

17. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2015.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
18. Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο εργασιών μυοκτονίας - απεντόμωσης –κωνωποκτονίας σε κτίρια και λοιπούς χώρους του Δήμου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
19. Μίσθωση ακινήτων στέγασης υπηρεσιών.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
20. Καθορισμός τιμής εκκίνησης περιπτέρων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
21. Α) Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο προστίμων αυθαίρετων κατασκευών.

Β) Διαγραφή χρεών και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
22. Αποδοχή ή μη πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
23. Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2014. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 3/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΚΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για τα σχόλια, να χρησιμοποιείτε Ελληνική γραμματοσειρά και σε ευπρεπές επίπεδο, χωρίς να θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός πολίτη.
(«Δεν δημοσιεύονται σχόλια χυδαία και υβριστικά, καθώς και ανώνυμες καταγγελίες και χαρακτηρισμοί κατά προσώπων που δεν τεκμηριώνονται.”)
Σχόλια άσχετα με το θέμα της εκάστοτε ανάρτησης ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ.
Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους αφού διαπιστωθεί ότι δεν εμπίπτουν σε κάποια από τα πιθανά αδικήματα περί τύπου.
Να σημειωθεί ότι απόψεις που εκφράζονται σε άρθρα και κείμενα της συγγραφικής ομάδας δεν εκφράζουν απαραίτητα την άποψη των υπευθύνων του ιστολογίου. Όπως επίσης και τα σχόλια των αναγνωστών, τα οποία αντιπροσωπεύουν τους ίδιους...

ΚΑΜΜΕΝΟΣ - ΑΓΡΙΝΙΟ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ