Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 11η/2015  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
             Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην 11η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

                                                                                  
1.      Συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 90/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Καθορισμού τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων» Δήμου Αγρινίου. (Σχετ. οι υπ’ αριθμ. 121 & 160/2015 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γκούντας).

2.      Συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

3.      Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 83/2015 απόφασης Δ.Σ. ΚΟΙ.Π.Α. περί «Εγγυητικής/ες επιστολές συμμετοχής στο διαγωνισμό της με αρ. 2100/16-7-2015 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα “Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής”».
(Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΟΙ.Π.Α. κ. Καρακώστας).

4.      Έγκριση ή μη του  1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός), 1ου  Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.  και της 1ης  παράτασης εργασιών εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ905 & ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ». 
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

5.      Έγκριση ή μη των πρωτόκολλων παραλαβής των έργων:
Α) «Επέκταση δικτύου άρδευσης Τ.Δ. Λεπενούς».
Β) «Αποκατάσταση ζημιών από σεισμούς του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου».
Γ) «Αποκατάσταση Δημοτικής Αγοράς Αγρινίου και μετατροπή της σε Πολιτιστικό Κέντρο».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

6.      Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανέγερση Ολοήμερου 19ου Δημοτικού Σχολείου». (2η παράταση).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

7.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου  έτους 2015.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

8.      Έγκριση  διενέργειας  διαφόρων  προμηθειών για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

9.      Έγκριση διενέργειας «προμήθειας φαρμάκων και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου και των Νομικών Προσώπων του».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

10.  Έγκριση διενέργειας προμήθειας για την «σίτιση του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου για το σχολικό έτος 2015-2016».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

11.  Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της «παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών (ταχυμεταφορά εγγράφων) έτους 2015-2016».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

12.  Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

13.  Καθορισμός τιμής μονάδας και απευθείας αγορά ακινήτου για δημιουργία χώρου στάθμευσης στην Τοπική Κοινότητα Ματαράγκας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
·         Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ματαράγκας κ. Γκρέκας Βασίλειος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρο 80 του Ν. 3852/2010).

14.  Αποδοχή ή μη πρότασης της Επιτροπής  Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

15.  Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (κυλικείο ΔΑΚ Αγρινίου «Μιχάλης Κούσης»).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

16.  Μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση σχολικών μονάδων Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

17.  Διατύπωση προτάσεων του Δήμου Αγρινίου, στο πλαίσιο εκπόνησης της Αναθεώρησης - Τροποποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.), Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 37/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).


18.  Μετατροπή σιντριβανιού σε παρτέρι καλλωπιστικών φυτών επί της πλατείας Καλφούντζου στη Δ.Κ. Καινουργίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 38/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).
·         Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Καινουργίου κ. Ευθυμίου Κωνσταντίνος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρο 81 του Ν. 3852/2010).


19.  Ανανέωση άδειας λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών της εταιρείας «ΚΟΣΜΙΚ ΣΕΝΤΕΡ A.E.» νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Καρόπουλο Ιωάννη.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

20.  Χορήγηση άδειας σε παραγωγό για Λαϊκές Αγορές.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

21.  Έκθεση εσόδων - εξόδων Β΄ τριμήνου 2015 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους  2015. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 196/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γκούντας).                                                                                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για τα σχόλια, να χρησιμοποιείτε Ελληνική γραμματοσειρά και σε ευπρεπές επίπεδο, χωρίς να θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός πολίτη.
(«Δεν δημοσιεύονται σχόλια χυδαία και υβριστικά, καθώς και ανώνυμες καταγγελίες και χαρακτηρισμοί κατά προσώπων που δεν τεκμηριώνονται.”)
Σχόλια άσχετα με το θέμα της εκάστοτε ανάρτησης ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ.
Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους αφού διαπιστωθεί ότι δεν εμπίπτουν σε κάποια από τα πιθανά αδικήματα περί τύπου.
Να σημειωθεί ότι απόψεις που εκφράζονται σε άρθρα και κείμενα της συγγραφικής ομάδας δεν εκφράζουν απαραίτητα την άποψη των υπευθύνων του ιστολογίου. Όπως επίσης και τα σχόλια των αναγνωστών, τα οποία αντιπροσωπεύουν τους ίδιους...

ΚΑΜΜΕΝΟΣ - ΑΓΡΙΝΙΟ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ