Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 03 – 08 – 2011 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων πρώην Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Αιτωλ/νίας, Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με ΛΣΤ΄ Εφορία Αρχαιοτήτων και διάθεση ποσού 10.000,00 € (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. - Δήμαρχος).

2. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 132/2011 απόφασής μας περί υπογραφής προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με την Π.Δ.Ε. για την κατασκευή του 4ου Δημοτικού σχολείου (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. - Αντιδήμαρχος).

3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου..........
 ‘‘Βελτίωση υπάρχουσας οδοποιίας σε πόλη και Δ.Δ.’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .

4. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με ανακύκλωση χρησιμοποιούμενων μαγειρικών ελαίων (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).

5. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με Δήμο Θέρμου για την υποβολή πρότασης ένταξης στο ΕΣΠΑ 2007-2013 σχετικά με το έργο ‘‘Βελτίωση της ύδρευσης των οικισμών Αμπέλια, Κοσίνα και Κούρβουλα Τ.Κ. Κοκκινόβρυσης και Τσιρνόκος Τ.Κ. Αργυρού Πηγαδίου Δήμου Θέρμου’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .

6. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με Δήμο Αμφιλοχίας σχετικά με το έργο ‘‘Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Αμφιλοχίας’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .

7. Αποδοχή και κατανομή ποσού από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2011 (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

8. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με προμήθεια χάρτη του νέου Καλλικρατικού Δήμου (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

9. Εγκρίσεις δαπανών (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστείδης – Δημοτικός Σύμβουλος).

10. Έγκριση εκδηλώσεων και διάθεση πίστωσης του Εθνικου-θρησκευτικού πανηγυριού Αγ-Αγάθης (εισηγήτρια κα.Φούντα Μαρία - Αντιδήμαρχος).

11. Έγκριση προμήθειας βιβλίων από τη ΔΙΕΞΟΔΟ (Μεσολόγγι Ιερή Πόλη) (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).

12. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπαρχθέντα (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

13. Διαγραφή οφειλών από Χ.Κ. (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

14. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με επιβολή τέλους πολιτικού γάμου (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

15. Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 3979 (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

16. Έγκριση αλλαγή πλάτους πεζοδρομίου στην οδό Κ.Λάσκαρη σχετικά με το έργο ‘‘Ανάπλαση κεντρικής οδού Αιτωλικού’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. - Αντιδήμαρχος).

17. Αποδοχή και κατανομή ποσού σχετικά με το έργο ‘‘Εκτέλεση εργασιών βελτίωσης της υποδομής των χώρων διαμονής των τσιγγάνων των ΟΤΑ της Χώρας Π.Κ. 2055002’’ (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

18. Αδελφοποίηση του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με το Δήμο Αμμοχώστου Κύπρου (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).

19. Έγκριση οικον. ενίσχυσης ανασκαφών αρχ. χώρου Οινιαδών (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. - Αντιδήμαρχος).

20. Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση του Α΄/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης θεάτρων-κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).

21. Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης και επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για τη μίσθωση ακινήτων (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

22. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης έτους 2002-Β΄φάση (οδός Λ. Βύρωνος (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).

23. Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστείδης – Δημοτικός Σύμβουλος).

24. Έγκριση συνδιοργάνωσης του πανελληνίου πρωταθλήματος Κανόε-Καγιάκ με το Ναυτικό Όμιλο Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Καλτσούλας Κων/νος – Δημ. Σύμβουλος).

25. Έγκριση μελέτης για το έργο "Αποχέτευση λυμάτων Οικισμών Κατοχής-Νεοχωρίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου" (εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. - Δημοτικός Σύμβουλος).

26. Υποβολή πρότασης στο ΕΠΕΡΡΑ για χρηματοδότηση έργου "Αποχέτευση λυμάτων Οικισμών Κατοχής-Νεοχωρίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου" (εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. - Δημοτικός Σύμβουλος).

27. Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και ΔΕΥΑ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για την κατασκευή του έργου "Αποχέτευση λυμάτων Οικισμών Κατοχής-Νεοχωρίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου" (εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. - Δημοτικός Σύμβουλος).

28. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με γνωμοδοτήσεις για έγκριση περιβαλλοντικών όρων (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).

29. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, ΔΕΥΑΜεσολογγίου και Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας για την προσωρινή λειτουργία του ΧΥΤΑ (εισηγητής κ.Κολοζάκης Παναγ. - Δημοτικός Σύμβουλος) .

30. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με σύσταση κανονισμού κοινοχρήστων χώρων νέου διευρυμένου Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).

31. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με σύσταση κανονισμού καθαριότητας νέου διευρυμένου Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).

32. Έγκριση της υπ’αριθμ. 76/2011 απόφαση του Δ/κού Συμβ. της ΔΕΥΑΜ σχετικά με χρέωση κατανάλωσης ανά υδρόμετρο λόγω κλοπής αρχείων στη Δημ. Ενότητα Αιτωλικού (εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. - Δημοτικός Σύμβουλος).

33. Έγκριση προϋπ/σμού οικον. έτους 2011 του Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστείδης – Δημοτικός Σύμβουλος).

34. Έγκριση προϋπ/σμού οικον. έτους 2011 της Κοινωφελούς επιχείρησης ‘‘Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καραδήμας Δημ. – Δημοτικός Σύμβουλος).

35. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος (εισηγητής κ.Νούλας Παναγ. - Αντιδήμαρχος).

Ο Πρόεδρος
Γιάννης Δ. Σπανός
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για τα σχόλια, να χρησιμοποιείτε Ελληνική γραμματοσειρά και σε ευπρεπές επίπεδο, χωρίς να θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός πολίτη.
(«Δεν δημοσιεύονται σχόλια χυδαία και υβριστικά, καθώς και ανώνυμες καταγγελίες και χαρακτηρισμοί κατά προσώπων που δεν τεκμηριώνονται.”)
Σχόλια άσχετα με το θέμα της εκάστοτε ανάρτησης ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ.
Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους αφού διαπιστωθεί ότι δεν εμπίπτουν σε κάποια από τα πιθανά αδικήματα περί τύπου.
Να σημειωθεί ότι απόψεις που εκφράζονται σε άρθρα και κείμενα της συγγραφικής ομάδας δεν εκφράζουν απαραίτητα την άποψη των υπευθύνων του ιστολογίου. Όπως επίσης και τα σχόλια των αναγνωστών, τα οποία αντιπροσωπεύουν τους ίδιους...

ΚΑΜΜΕΝΟΣ - ΑΓΡΙΝΙΟ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ