Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Σε μια σημαντική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε σήμερα (17 Ιανουαρίου) ο περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας παρουσίασε τις προγραμματικές δηλώσεις της αιρετής Περιφερειακής Αρχής.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της αρχικής ομιλίας του Περιφερειάρχη.

«Η νέα Περιφερειακή Αρχή έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα και να δημιουργήσει νέες συνθήκες στην οικονομία, στην παραγωγή, στην καθημερινότητα της ζωής των πολιτών της Δυτικής Ελλάδας.
          Να φύγουμε οριστικά από την θέση του παρατηρητή των εξελίξεων και του ουραγού έναντι των άλλων Περιφερειών της χώρας και γιατί όχι της Ευρώπης.
          Να βάλουμε γερά τα θεμέλια του νέου θεσμού που έρχεται να δώσει απαντήσεις σε παθογένειες που κρατούν την Ελληνική περιφέρεια καθηλωμένη και το πολιτικό σύστημα στην απαξίωση.
          Έχουμε επίγνωση των μεγάλων δυσκολιών που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας και «γνώθι» των ελάχιστων μέσων και κυρίως των πόρων που έχουμε στα χέρια μας σε συνδυασμό με τις πραγματικές ανάγκες και στόχους που θέτουμε.
          Είμαστε όμως από αυτούς που πιστεύουμε στις δυνάμεις μας, στα πλεονεκτήματα της περιοχής μας, στους ανθρώπους μας.
          Θα κρατήσουμε με την στάση μας, την δουλειά μας και τις προτεραιότητες που θέτουμε ανοικτό το δρόμο της αισιοδοξίας και της ελπίδας ακόμη και στο μέσον μιας μεγάλης και πολύπλευρης κρίσης.
          Σε αυτό τον δύσκολο δρόμο που έχουμε να διανύσουμε επιβάλλεται η συστράτευση των πολιτικών-κοινωνικών, παραγωγικών και θεσμικών δυνάμεων στηριζόμενη στις αναλλοίωτες αρχές του διακριτού των ρόλων, της ομαδικότητας, της αλληλεγγύης και του σεβασμού στον πολίτη.
          Να σχεδιάσουμε με ρεαλισμό και απόλυτη γνώση των συνθηκών και των αναγκών το Αύριο της Δυτικής Ελλάδας.
          Να στηρίξουμε την πρωτοβουλία και την επιτυχία.
          Να χειροκροτήσουμε την καινοτομία, την δημιουργία, την γνώση, την επιχειρηματικότητα.
          Να δουλέψουμε ως σύνολο και όχι απλώς ως ανταγωνιστικές μονάδες.
          Η ανάταξη της Δυτικής Ελλάδας είναι υπόθεση όλων μας και μέσα σε αυτό το πλαίσιο αντιλαμβάνομαι την δουλειά μας και τις σχέσεις μας.
         
Αγαπητοί φίλοι-συνάδελφοι
 Προσδίδω ιδιαίτερη σημασία στην σημερινή πρωτόγνωρη διαδικασία με τις προγραμματικές δηλώσεις της νέας αρχής αλλά και τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων και των συμβούλων.
          Είναι μια κορυφαία πολιτική πράξη για το αιρετό Περιφερειακό Συμβούλιο που οφείλει να κτίσει το δικό του υψηλό κύρος ως ανώτατο βουλευόμενο όργανο στην Δυτική Ελλάδα.
          Με πεποίθηση στις θέσεις μας, με σεβασμό στην αντιπολίτευση και τις ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές μας και με διαρκή την πρόθεση αναζήτησης των ευρύτερων δυνατών, κάθε φορά, συναινέσεων, κάνουμε την νέα αρχή.
          Οι γενικές αρχές πάνω στις οποίες θα κινηθούμε στους επόμενους μήνες και χρόνια έχουν ήδη διατυπωθεί.
          Θα εξειδικεύσουμε τόσο εγώ όσο και οι Αντιπεριφερειάρχες όμως το γενικό πλαίσιο σε έξι τομείς-στόχους προτεραιοτήτων.
          Θέλω όμως και πάλι να επαναλάβω ότι δεν διαθέτουμε κανένα μαγικό ραβδί, ούτε άσσους στα μανίκια, καταθέτουμε την πολιτική μας βούληση, την ενέργειά μας.
 
          Η φωνή της Περιφέρειας παντού - Ισχυρή και με αξιώσεις.
  Με προετοιμασία - συμμετοχή και αποφασιστικότητα θα θέσουμε τα θεμέλια για εξωστρέφεια και διεκδίκηση. Εξωστρέφεια με δράσεις και πρωτοβουλίες μας που αφορούν :
Την οργάνωση της παραγωγής και την προώθηση των προϊόντων μας.
Την παρουσία των Πανεπιστημίων μας και των Ερευνητικών Κέντρων στην έρευνα και καινοτομία.
Την επιχειρηματικότητα και προσέλκυση νέων επενδύσεων σε ΒΙΠΕ Πατρών και ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλείου.
Τον πολιτισμό με επίκεντρο την Αρχαία Ολυμπία, τους αρχαιολογικούς θησαυρούς και την ιστορική κληρονομιά.
Τον τουρισμό με επίκεντρο τις εναλλακτικές μορφές.

Διεκδικήσεις από την Κεντρική εξουσία και την Ευρώπη για περισσότερους πόρους από το ΕΣΠΑ, τα Διακρατικά και Τομεακά Προγράμματα και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και κυρίως το πρόγραμμα «Ελλάδα».
Αξιοποίηση περισσότερων πόρων απευθείας από την Ε.Ε. και τα Ευρωπαϊκά Ταμεία.
Ώστε να γεφυρωθούν οι ανισότητες, να αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση, να πολλαπλασιαστούν οι ευκαιρίες και να αποκατασταθεί το αίσθημα δικαίου των πολιτών του Δυτικού Άξονα που νοιώθουν ριγμένοι από τις αποφάσεις και επιλογές του Αθηνοκεντρικού Κράτους.

Περιβάλλον - Φυσικοί Πόροι - Ενέργεια

Τίθεται ως προτεραιότητα όχι επειδή η επίδειξη οικολογικής ευαισθησίας είναι αυτονόητη αλλά γιατί η προστασία, η αναβάθμιση και η ορθολογική διαχείριση των φυσικών μας πόρων αποτελούν το υπόβαθρο για κάθε σοβαρή αναπτυξιακή πολιτική και για κάθε σημαντική παρέμβασή μας στην ποιότητα ζωής.
Εδώ οι προτεραιότητές μας αφορούν :
Την προστασία και ορθολογική διαχείριση των πλούσιων υδάτινων πόρων που ενώ τα νερά μας ξεδιψούν την Αθήνα εμείς αδυνατούμε να τα εντάξουμε στην παραγωγή μας και στην ποιότητα ζωής μας.
Την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στη φάση του σχεδιασμού και μόνο γιατί είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Α’ βαθμού.
Την προστασία, ανάδειξη και εναλλακτική αξιοποίηση των σπάνιων οικοσυστημάτων και προστατευόμενων περιοχών.
Την αναβάθμιση στην ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος και τον περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό.
Την  δυνατότητα απόκτησης φθηνής ενέργειας με παράλληλη ανάπτυξη όλων των εναλλακτικών και ήπιων πηγών ενέργειας.
Εδώ θέτουμε ως προτεραιότητα την διεκδίκηση του φυσικού αερίου στην Δυτική Ελλάδα για οικιακή-επαγγελματική και βιομηχανική χρήση.

Σε όλους αυτούς τους τομείς απαιτούνται εξειδικευμένη πολιτική και συνεργασία με ΑΕΙ και ερευνητικούς φορείς, στενή συνεργασία με τον Α’ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και αναζήτηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης - Βιώσιμη και Πράσινη Περιφέρεια

          Επιλέγουμε να αναδείξουμε και να αξιοποιήσουμε το χαρακτηριστικό της πολυμορφίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως συγκριτικό πλεονέκτημα. Μια ποικιλομορφία που εκφράζεται από :
Το πολυδιάστατο φυσικό περιβάλλον (ορεινοί όγκοι, παραλιακό μέτωπο, σημαντικοί βιότοποι).
Τη γεωγραφική θέση ως πύλη της Ελλάδας προς την Ευρώπη και κέντρο του Δυτικού Άξονα της χώρας.
Την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και στους τρεις παραγωγικούς τομείς (Πρωτογενής – Δευτερογενής – Τριτογενής)
Το ανθρώπινο δυναμικό και την δυναμική της γνώσης και των ΑΕΙ.
Για μας η ανάπτυξη δεν είναι λογιστική αποτύπωση αλλά και κοινωνική πρόοδος.
Για μας βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει εστίαση στον  άνθρωπο, κατάκτηση της γνώσης, αφομοίωση της τεχνολογίας και επένδυση στα προϊόντα μας, την ιστορία μας, την αισθητική μας, την ποιότητά μας και τις αξίες μας.

Στον αγροτικό τομέα και την ύπαιθρο οι πολιτικές μας θα στοχεύουν :
Στην παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων υψηλής ποιότητας.
Στην σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με τις απαιτήσεις της αγοράς.
Στην ανάπτυξη και στήριξη εξωγεωργικών δραστηριοτήτων (αγροτοτουρισμός – Μ.Μ.Ε. επιχειρήσεις).
Ενίσχυση του θεσμού των ομάδων παραγωγών και των διεπαγγελματικών οργανώσεων στην Γεωργία-Κτηνοτροφία-Αλιεία).

Στον τουρισμό οι στοχεύσεις μας είναι :
Ο επαναπροσδιορισμός μιας σύγχρονης ταυτότητας για το τουριστικό προϊόν.
Ανάδειξη της Αρχαίας Ολυμπίας σε πόλο πολιτιστικού τουρισμού.
Στοχευμένη επικοινωνιακή πολιτική προσανατολισμένη σε αγορές και ομάδες επισκεπτών που μας ενδιαφέρουν και αποτελούν για μας προτεραιότητα.
Έμφαση στις ειδικές μορφές τουρισμού.

Στον τομέα της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας οι πολιτικές μας θα κινηθούν :
Στην βελτίωση των οργανωμένων υποδομών και ίδρυση νέων ΒΙΠΕ-ΒΙΟΠΑ.
Στην ένταξη της Δυτικής Ελλάδας στις ζώνες υψηλότερων ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου.
Στην διεύρυνση της επιχειρηματικής βάσης με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων.
Στόχος η εργασία.

Βασικά Δίκτυα Υποδομών
 ε βάση τις αρχές :
Α) Ολοκληρωμένα έργα και λειτουργικά.
Β) Να υπηρετούν το σχέδιο ανάπτυξης της Περιφέρειας.
Γ) Μικρά συμπληρωματικά έργα που δημιουργούν υπεραξία, θέσεις εργασίας, απασχόληση και εισόδημα.

Διεκδικούμε :
Την ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού με ανατολική χάραξη νότια της Πάτρας και ανατολική χάραξη στην Λίμνη Καϊάφα. Παράλληλα κρατούμε ανοικτό το θέμα της επαναδιαπραγμάτευσης των διοδίων.
Ολοκλήρωση της Ιονίας Οδού από Αντίρριο-Αμφιλοχία- Ήπειρο.
Προετοιμασία και ένταξη σε κατασκευαστικά προγράμματα των οδικών αξόνων Αγρίνιο-Καρπενήσι-Λαμία, Αντίρριο-Ιτέα-Λαμία, Πάτρα-Τρίπολη και Πύργου-Ολυμπίας-Τριπόλεως.
Ολοκλήρωση και αναβάθμιση των λιμενικών και αεροπορικών υποδομών.
Σύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο Κιάτο-Πάτρα-Πύργος.
Ολοκλήρωση της Μικρής Περιμετρικής, ένα έργο που καρκινοβατεί χρόνια τώρα.

Παράλληλα δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε δύο κατ’ εξοχήν αναπτυξιακά έργα :
Αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας με ένταξη στον Αναπτυξιακό Νόμο.
Αξιοποίηση και προσέλκυση επενδύσεων στην ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλείου-Αστακού.

Δημόσια Αγαθά – Εργασία – Υγεία – Παιδεία –Πρόνοια

                   Ως βασικά στοιχεία της κοινωνικής συνοχής στην Περιφέρειά μας:
   Στην Εργασία προτεραιότητά μας είναι :
Η βελτίωση του οικονομικού και παραγωγικού περιβάλλοντος με προσέλκυση νέων ιδιωτικών επενδύσεων και πιέζοντας στο μάξιμουμ τις δημόσιες επενδύσεις ώστε να μειώσουμε τους δείκτες ανεργίας και να ενισχύσουμε την απασχόληση.
Ενεργοποίηση των μηχανισμών ελέγχου για να χτυπήσουμε τα φαινόμενα της μαύρης αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας.
Διεκδίκηση πρόσθετων πόρων για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε περιοχές – θύλακες υψηλής ανεργίας.

Στην Υγεία και Πρόνοια οι πολιτικές μας είναι :
Αναβάθμιση του στρατηγικού ρόλου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.
Αναβάθμιση των υποδομών και ολοκλήρωση των εργασιών στο Νοσοκομείο «Αγ.Ανδρέας».
Λειτουργικότητα και στελέχωση των υπερσύγχρονων υποδομών των Νομαρχιακών Νοσοκομείων Πύργου-Αμαλιάδας-Μεσολογγίου-Αγρινίου.
Ενίσχυση των υποδομών για πρωτοβάθμια υγεία στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Στην Παιδεία :
Η ένταξη και ολοκλήρωση νέων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στο ΕΣΠΑ.
Η αξιοποίηση και αναβάθμιση των Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων.
Η στήριξη των ερευνητικών ιδρυμάτων και η σύνδεσή τους με την έρευνα, την καινοτομία, την τοπική οικονομία.
Σύστημα διακυβέρνησης που θα βασίζεται στη λογοδοσία και την συμμετοχή.

Θεσμική Λειτουργία-Διαφάνεια-Διαύγεια-Συμμετοχή
 Θέτουμε ψηλά το στόχο της διαφάνειας, της διαύγειας και της λογοδοσίας όχι ως αυτοσκοπό αλλά γιατί πιστεύουμε ότι είναι αναγκαία προϋπόθεση για να αλλάξει ο τόπος μας, να εμπιστευθούν οι πολίτες τους θεσμούς, να ενεργοποιηθούν, να συμμετέχουν, να έχουν ρόλο-φωνή και να επηρεάζουν τις εξελίξεις σε θέματα που τους αφορούν, να νοιώθουν πρωταγωνιστές και όχι παραγκωνισμένοι και θύματα.
Συγκροτούμε άμεσα τον θεσμό του Συμπαραστάτη του Πολίτη και των επιχειρήσεων με πρόσωπο κύρους για να ανταποκριθεί στο ρόλο του.
Συγκροτούμε μέσα στο επόμενο δίμηνο την Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης.
Δύο ισχυρές θεσμοθετημένες δομές στην υπηρεσία των πολιτών και του θεσμού που θα προσδώσουν ουσιαστική δυναμική στις έννοιες Διαβούλευση-Δημοκρατικός προγραμματισμός-Συμμετοχικότητα-Περιφερειακή συνείδηση.
Δουλεύουμε το ενιαίο και ηλεκτρονικό πρωτόκολλο για όλες τις υπηρεσίες και σε όλες τις γεωγραφικές ενότητες ώστε να μην μπορεί κανείς εκ των υστέρων να καλύψει παραλείψεις-λάθη ή ακόμη και σκοπιμότητες.
Αναρτούμε τις αποφάσεις στο διαδίκτυο από την πρώτη μέρα ώστε να διασφαλίζεται η απόλυτη διαφάνεια, ο αποτελεσματικός δημόσιος έλεγχος αλλά και να γίνεται εφικτή η ουσιαστική λογοδοσία των αυτοδιοικητικών αρχών.
Στόχος μας η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να γίνει πρότυπο δημοκρατικής λειτουργίας και διαφάνειας.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με τις προγραμματικές μου δηλώσεις επιχείρησα να δώσω ένα συνεκτικό και κατά το δυνατόν πλήρες περίγραμμα της δουλειάς που έχουμε να κάνουμε και του δρόμου που πρέπει να διανύσουμε.
Έχω πλήρη την αίσθηση ότι αυτό που έχουμε επωμιστεί για να φέρουμε σε πέρας είναι πρωτόγνωρο και με τεράστιες διαστάσεις.
Γνωρίζω καλά ότι στο δρόμο μας θα συναντήσουμε δυσκολίες και εμπόδια.
Διατηρώ όμως μια συγκρατημένη αισιοδοξία.
Ο τόπος μας έχει σπουδαίες αντικειμενικές δυνατότητες και διαθέτει ένα ανθρώπινο δυναμικό με ταλέντα και δεξιότητες.
Αυτές τις δυνατότητες, αυτό το δυναμικό πρέπει εμείς, η πρώτη στην ιστορία αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, να το προσεγγίσουμε με σεβασμό και αγάπη και παράλληλα να οργανώσουμε στόχους, δομές και προτεραιότητες που θα βγάλουν τη Δυτική Ελλάδα από τη χρόνια υστέρηση και θα την οδηγήσουν σε ένα καλύτερο μέλλον.
Σ’ αυτόν τον αγώνα που θα τον δώσουμε όλοι μαζί οι πολίτες της Δυτικής Ελλάδας, προσβλέπω ιδιαίτερα στην αποφασιστική συμβολή και στην κριτική υποστήριξη όλων των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου».
 
ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

Μετά την αρχική τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα πήραν το λόγο οι επί κεφαλής των παρατάξεων, οι έξι αντινομάρχες και οι περιφερειακοί σύμβουλοι που ζήτησαν το λόγο.
Εν συνεχεία οι επί κεφαλής των παρατάξεων δευτερολόγησαν και η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με τη δευτερολογία του Περιφερειάρχη.
Στη δευτερολογία του ο Περιφερειάρχης έθιξε κυρίως τα παρακάτω ζητήματα.
Σε ότι αφορά το ζήτημα των διοδίων εξέφρασε πλήρη την κατανόησή του στην αγωνία των πολιτών οι οποίοι με τις κινητοποιήσεις τους στέλνουν ένα μήνυμα που έχει αξία.
Ωστόσο ο «κεντρικός μας στόχος είναι η ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξόνων. Δεν τολμώ να σκεφτώ ότι τα έργα αυτά μπορεί να μείνουν ημιτελή» τόνισε χαρακτηριστικά.
Σχετικά με την εκτροπή του Αχελώου υπογράμμισε ότι το θέμα για την αιρετή Περιφερειακή Αρχή είναι ξεκάθαρο. «Συντασσόμαστε με τις θέσεις των φορέων και των πολιτών της Αιτωλοακαρνανίας και με βάση αυτή τη θέση θα πορευτούμε».
Εν συνεχεία ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων σημειώνοντας ότι η διαχείριση αυτή μέχρι στιγμής δεν αποδείχθηκε επιτυχημένη. Ταυτόχρονα διευκρίνισε ότι σύμφωνα με το νόμο η σχετική αρμοδιότητα ανήκει στον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης ενώ στην Περιφέρεια ανήκει η ευθύνη του περιφερειακού σχεδιασμού, για τον οποίο όπως τόνισε απαιτείται «γνώση, καλή προετοιμασία και συναίνεση».
Τέλος και όσον αφορά το μεταναστευτικό πρόβλημα, ο Περιφερειάρχης το περιέγραψε ως παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό που είναι αδύνατο να έχει οριστική λύση σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Η αντιμετώπισή του υπογράμμισε, περνάει μέσα από μια ολοκληρωμένη εθνική πολιτική και ταυτόχρονα υπογράμμισε την ανάγκη κάλυψης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τους μετανάστες, ενώ επίσης σημείωσε ότι οι σχετικές πρωτοβουλίες δεν πρέπει να αναπτυχθούν στα σημεία εξόδου, αφού κάτι τέτοιο θα έστελνε προς τους μετανάστες και τα σχετικά κυκλώματα το λάθος μήνυμα.    

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για τα σχόλια, να χρησιμοποιείτε Ελληνική γραμματοσειρά και σε ευπρεπές επίπεδο, χωρίς να θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός πολίτη.
(«Δεν δημοσιεύονται σχόλια χυδαία και υβριστικά, καθώς και ανώνυμες καταγγελίες και χαρακτηρισμοί κατά προσώπων που δεν τεκμηριώνονται.”)
Σχόλια άσχετα με το θέμα της εκάστοτε ανάρτησης ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ.
Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους αφού διαπιστωθεί ότι δεν εμπίπτουν σε κάποια από τα πιθανά αδικήματα περί τύπου.
Να σημειωθεί ότι απόψεις που εκφράζονται σε άρθρα και κείμενα της συγγραφικής ομάδας δεν εκφράζουν απαραίτητα την άποψη των υπευθύνων του ιστολογίου. Όπως επίσης και τα σχόλια των αναγνωστών, τα οποία αντιπροσωπεύουν τους ίδιους...

ΚΑΜΜΕΝΟΣ - ΑΓΡΙΝΙΟ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ