Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015

Η λίστα με τα 13 προαπαιτούμενα

Η λίστα με τα 13 προαπαιτούμεναΣτη δημοσιότητα δόθηκε η λίστα με τα 13 προαπαιτούμενα που θα πρέπει να εκπληρώσει η Ελλάδα προκειμένου να πάρει το 1 δισ. ευρώ. Το EWG καλεί την Αθήνα να ολοκληρώσει τη διαπραγμάτευση άμεσα και να ψηφίσει τα μέτρα ώστε να γίνει εκταμίευση στις 18 Δεκεμβρίου.
Τις απαιτήσεις των δανειστών για να εκταμιεύσουν την δεύτερη υποδόση του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ έγκαιρα γνωστοποίησε η Κομισιόν.
Η λίστα με τις 13 απαιτήσεις περιλαμβάνει:
Δημοσιονομικά
1) Το σχεδιασμό της ανεξαρτητοποίησης της ΓΓΔΕ
Οι ελληνικές αρχές θα καταθέσουν ένα υπόμνημα στους θεσμούς που θα παρουσιάζει τις επιλογές για τις βασικές αποφάσεις όσον αφορά τον σχεδιασμό της ανεξάρτητης γραμματείας εσόδων, για να διασφαλιστεί η γρηγορότερη σύνταξη και υιοθέτηση του νόμου.
2) Την υιοθέτηση μέτρων για την εξασφάλιση της είσπραξης φόρων
α)Οι ελληνικές αρχές θα υιοθετήσουν μέτρα για διασταυρωμένους ελέγχους στις δεξαμενές καυσίμων ώστε να αντιμετωπιστεί το λαθρεμπόριο
β)θα προσλάβουν μια επιτροπή προμήθειας για να οριστικοποιηθεί η απόκτηση λογισμικού για ανάλυση πληροφοριών για τον ΦΠΑ μέσω δικτύου ώστε να καταπολεμηθεί η αλυσιδωτή απάτη (carrousel). 
3) Τις αποφάσεις για την εφαρμογή του claw back στα νοσοκομεία
α)Η κυβέρνηση θα εκδώσει την υπουργική απόφαση για την εφαρμογή του clawback στα νοσοκομεία
β)θα εκδώσει υπουργική απόφαση για την αναθεώρηση προς τα κάτω των τιμών των διαγνώσεων από ιδιώτες
Μεταρρυθμίσεις
4) Την ενεργοποίηση της ομάδας επιλογής στελεχών από το ΤΧΣ
α)επίτευξη συμφωνίας για τους δεσμευτικούς όρους αναφοράς για την διαδικασία επιλογής
β)κατάθεση από το ΤΧΣ πρότασης στο EWG για τις αμοιβές των μελών της Επιτροπής Επιλογής που έχει συμφωνηθεί με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς
γ)συμφωνία σε ένα χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα με στόχο την ολοκλήρωση των διορισμών ως τα τέλη του Δεκεμβρίου του 2015.
5) Την νομοθεσία για την φερεγγυότητα των νοικοκυριών
α)υιοθέτηση παράγωγης νομοθεσίας για το σύστημα οικονομικής βοήθειας των αδύναμων νοικοκυριών ώστε να διευκολυνθούν οι πληρωμές υπό των νόμο για την φερεγγυότητα των νοικοκυριών
β) Η Τράπεζα της Ελλάδας θα εκδώσει απόφαση για την διαδικασία και τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για την μέγιστη ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, το ποσό που θα λάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης (emergency enforcement) και την πιθανή αθέτηση των υποχρεώσεων προς τους πιστωτές.
γ)παροχή ενός λεπτομερούς σχεδίου εφαρμογής για την συγκρότηση ενός περιουσιολογίου ως το τέλος του Ιουνίου του 2016.
6) Την στρατηγική για τα κόκκινα δάνεια
α)υιοθέτηση της σχετικής νομοθεσίας για την έκδοση αδειών και την ρύθμιση για τους μη τραπεζικούς παρόχους υπηρεσιών και τις μεταφορές δανείων.
β)έναρξη προπαρασκευαστικής εργασίας για την αναβάθμιση και τροποποίηση του νόμου για την εκκαθάριση χρεών εκτός δικαστηρίου.
γ)την πρόταση ενός μηχανισμού συντονισμού που θα επιβλέπεται από την Τράπεζα της Ελλάδας με εντολή την εξέταση μεγάλων χρεών σε ιδιώτες και δημόσιους πιστωτές και την αναγνώριση και εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων εκκαθάρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων.
δ)υποβολή ενός προεδρικού διατάγματος για την εγκαθίδρυση δικτύου πληροφόρησης για χρέη
ε)η Τράπεζα της Ελλάδας θα διορίσει έναν ειδικό εκκαθαριστή και θα εισάγει ένα σχήμα αμοιβής εκκαθαριστών με βάση την απόδοση, σε διαβούλευση με το ΤΧΣ
στ)το ΤΧΣ θα ορίσει ένα μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου και μια εσωτερική ομάδα που θα είναι αφιερωμένη στην εκκαθάριση μη εξυπηρετούμενων δανείων
ζ)συγκρότηση μιας νέας δομής για την εφαρμογή και επίβλεψη της στρατηγικής για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, συμπεριλαμβανομένης της εγκαθίδρυσης μιας ειδικής γραμματείας συντονισμού και μιας μονάδας διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδας για την στήριξη του Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους.
Δομικές μεταρρυθμίσεις
7) Υιοθέτηση 10 μέτρων από το toolkit II του ΟΟΣΑ
Οι ελληνικές αρχές θα υιοθετήσουν 10 επιπλέον συστάσεις από την δεύτερη εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ για τα αναψυκτικά και τα πετρελαϊκά προϊόντα.
8) Αποφάσεις για κλειστά επαγγέλματα
Οι ελληνικές αρχές θα εκδώσουν σε συμφωνία με τους θεσμούς μια υπουργική απόφαση για την επανασύσταση της ενδο-υπουργικής επιτροπής για τα κλειστά επαγγέλματα. 
9) Ρυθμίσεις για τα διαρθρωτικά Ταμεία
α)Οι ελληνικές αρχές θα εφαρμόσουν τον νόμο 4314/2014 για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και θα υιοθετήσουν όλες τις σχετικές κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
β)για τα πέντε συγχρηματοδοτούμενα έργα για τους αυτοκινητόδρομους και το μετρό και τα σχέδια για τα λύματα και τα στερεά απόβλητα, οι αρχές θα χαράξουν ένα σχέδιο δράσης με συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα με τους ανάδοχους και θα συμφωνήσουν με τους θεσμούς για την συγκρότηση μιας ενδο-υπουργικής επιτροπής συντονισμού για την επίβλεψη εφαρμογής του συντονισμού.
10) Χωροταξικός σχεδιασμός και δασική νομοθεσία
α)Οι ελληνικές αρχές θα παρουσιάσουν στους θεσμούς τις προτάσεις για πιθανές βελτιώσεις για τον νόμο 4269 για την χωροταξία.
β)θα συμφωνήσουν με τους θεσμούς το περιεχόμενο και θα υποβάλλουν ένα προεδρικό διάταγμα για τον ορισμό των δασικών περιοχών.
11) Ενέργεια (ΑΔΜΗΕ)
Οι ελληνικές αρχές θα λάβουν βήματα για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, εκτός αν παρουσιαστεί έναν εναλλακτικό σχέδιο, με αντίστοιχα αποτελέσματα όσον αφορά τον ανταγωνισμό και τις προοπτικές επένδυσης, σε αντιστοιχία με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές.
12) Ιδιωτικοποιήσεις. Σχέδιο για το νέο Ταμείο
α)Οι ελληνικές αρχές θα υιοθετήσουν έναν σχέδιο για το νέο Tαμείο ιδιωτικοποιήσεων ώστε να γίνει πιο λειτουργικό ως τις αρχές του 2016
β)θα ολοκληρώσουν τις εκκρεμείς κυβερνητικές δράσεις για το τέταρτο τρίμηνο του 2015 όπως έχουν προσδιοριστεί από τους θεσμούς.
Δημόσια διοίκηση
13) Μισθολόγιο στο Δημόσιο

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για τα σχόλια, να χρησιμοποιείτε Ελληνική γραμματοσειρά και σε ευπρεπές επίπεδο, χωρίς να θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός πολίτη.
(«Δεν δημοσιεύονται σχόλια χυδαία και υβριστικά, καθώς και ανώνυμες καταγγελίες και χαρακτηρισμοί κατά προσώπων που δεν τεκμηριώνονται.”)
Σχόλια άσχετα με το θέμα της εκάστοτε ανάρτησης ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ.
Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους αφού διαπιστωθεί ότι δεν εμπίπτουν σε κάποια από τα πιθανά αδικήματα περί τύπου.
Να σημειωθεί ότι απόψεις που εκφράζονται σε άρθρα και κείμενα της συγγραφικής ομάδας δεν εκφράζουν απαραίτητα την άποψη των υπευθύνων του ιστολογίου. Όπως επίσης και τα σχόλια των αναγνωστών, τα οποία αντιπροσωπεύουν τους ίδιους...

ΚΑΜΜΕΝΟΣ - ΑΓΡΙΝΙΟ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ